• gistel
  • belgium

De Godelieveprocessie trekt ieder jaar door het Gistelse stadscentrum op de eerste zondag na 5 juli. 

In 2018 op zondag 8 juli om 16 uur. 


Gistel is zonder twijfel het centrum van de Godelievedevotie in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Godelieve werd geboren in het huidige Wierre-Effroy (nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk). Ze was van adellijke afkomst en werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de zoon van de kasteelheer van Gistel. Godelieve werd echter verstoten en in juli 1070 liet Bertolf haar vermoorden door twee knechten. Ze werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. 

Het levensverhaal van Godelieve werd neergeschreven door de monnik Drogo uit de vroegere abdij van Sint-Winoksbergen. Zijn geschrift, de Vita Godeliph, lag aan de basis van de heiligverklaring in 1084 door Radbout II, bisschop van Noyon-Doornik. 

Hoogtepunt in de verering is de Godelieveprocessie. Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. 

Een moderne, vernieuwde processie zet de eeuwenoude traditie verder. Circa duizend figuranten zorgen voor een kleurrijk vertoon waarin het leven, de mirakels en de marteldood van de heilige worden uitgebeeld in een opeenvolging van acterende groepen en sierlijke praalwagens. 

Het slotgedeelte van de processie toont de verheerlijking van Godelieve. Een prachtige groep zorgt voor de uitbeelding van het vierkronenmotief, dat typisch is voor de Gistelse heilige. Op de praalwagen wordt dit motief herhaald naast het reliekschrijn. Godelieve zelf troont op een trappenconstructie.

Op initiatief van de vzw Vrienden van het Godelievemuseum en het processiecomité werd, met steun van de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita, de processie grondig vernieuwd.

Zitplaatsen kunnen gereserveerd worden bij de toeristische dienst: 059 27 02 17 of toerisme@gistel.be 

Op de dag van de processie zorgt een toeristisch treintje ’s namiddags voor een gratis verbinding tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk (met de Godelievebeuk) en de abdij Ten Putte, die gelegen is op de plaats waar Godelieve leefde en vermoord werd. Op het abdijdomein bevindt zich ook het Sint-Godelievemuseum. 

https://sites.google.com/site/godelieveprocessie/