7.3 J II Dageraad.JPG

Kledij

Nieuwe leerlingen kunnen, tot ze over het uniform beschikken, starten in een turnpakje of legging/short en T-shirt, op blote voeten of sokken. GEEN HARDE BASKETS OF TURNPANTOFFELS MET HARDE ZOLEN!

Eens de kleding geleverd is, wordt tijdens de lessen het uniform gedragen. Dit straalt stijl en discipline uit. Enkel het pakje van Charpentier is toegelaten.

Nieuwe leerlingen kunnen, tot ze over het uniform beschikken, starten in een turnpakje of legging/short en T-shirt, op blote voeten of sokken. GEEN HARDE BASKETS OF TURNPANTOFFELS MET HARDE ZOLEN!

18.2 JEUGD Leave a Light On.JPG

Uniform

HET UNIFORM IS NIET IN OOSTENDE TE VERKRIJGEN, KOOP DAAROM DE BALLETKLEDIJ ENKEL VIA DE BALLETSCHOOL.

Als het kouder wordt, kan een korte T-shirt, kort genoeg zodat de heup zichtbaar is. Ook een kort truitje kan. Enkelwarmers zijn toegelaten. Maar alles blijft sober. De kledij moet altijd verzorgd zijn en het bekken moet zichtbaar blijven, dit is essentieel om de plaatsing van het lichaam te controleren.

Er worden geen juwelen gedragen, ook geen fantasiejuweeltjes.

In de demodansklassen is er geen uniform.

23.3Pointes.JPG

Demi-pointes en pointes

Aan de voeten draag je Footundeez (beschermers voor de blote voeten) of je werkt op blote voeten.

In de pointesklassen dragen de leerlingen hun klasuniform met roze/vleeskleurige pointes. De vorm van de voet bepaalt het merk dat je draagt. Deze schoenen kopen de leerlingen zelf bij de gespecialiseerde handelaars.

Ook jongens kunnen deelnemen aan de pointesklassen. Die dragen zwarte pointes.

12.2 SE The Sound of Silence.JPG

Naamtekenen kledij

ALLE KLEDINGSTUKKEN MOETEN GENAAMTEKEND ZIJN.

Hartwarmers, truitjes en enkelwarmers mogen tijdens de les niet uitgedaan worden als ze de naam van het kind niet dragen.

Het haar moet vast van zodra het lang genoeg is. Liefst in een dotje maar zeker in een staart / staartjes. Vastmaken doe je met elastiekjes, speldjes en/of kleine knijpertjes. We willen geen loshangende blessen in de ogen.


Verzekering

Alle leerlingen zijn via Jeugd & Dans of via GymFed verzekerd. De premie is bij de bijdrage van het eerste trimester inbegrepen.


De Cabriole

Onze balletschool heeft een schoolkrantje, de "Cabriole", dat elke ingeschreven leerling gratis ontvangt. In dit trimestrieel tijdschrift staan heel wat belangrijke mededelingen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de ouders het aandachtig doornemen. We herinneren er via het krantje o.a. aan wanneer u de bijdrage voor een nieuw trimester moet betalen.

Verder vindt u er tekeningen van de leerlingen in terug, foto's, balletactualiteit, aankondigingen van vakanties, balletgeschiedenis, boekbesprekingen enz.

Alle andere berichten worden per mail, of voor wie niet over een email-adres beschikt, per brief, aan de leerlingen meegedeeld.  Ook via Facebook en andere sociale media sturen we berichten.


Stiptheid

We dringen er ten zeerste op aan dat de leerlingen zo weinig mogelijk lessen missen, afwezigheid bezorgt niet alleen de betreffende leerling achterstand, maar ook de medeleerlingen die samen iets instuderen, kunnen niet naar behoren vorderen als ze telkens met een "schim" moeten dansen.

Er wordt een gedisciplineerd gedrag verwacht in de les en ook in de gangen en de kleedkamers. We hebben op dit gebied met geduld en toezicht een zeer goede reputatie opgebouwd en dat willen we ook zo houden. We verwachten ook dat de broertjes en/of zusjes die meekomen niet in het gebouw rondlopen en het materiaal van het Ensorinstituut ongemoeid laten.

Bij afwezigheid van langer dan een week vragen we aan de ouders of de leerling om het secretariaat van de balletschool te verwittigen


Tegemoetkoming

De balletschool werkt samen met het stadsbestuur op twee manieren:

SPORTKANS

Sportkans is er om elke sportieve Oostendenaar tot maximum 19 jaar te laten sporten in een Oostendse sportclub die deelneemt aan het project. De jongere betaalt 15 euro lidgeld en de Stad steekt een handje toe door de rest van het lidgeld te betalen.

Inschrijven voor het project Sportkans kan enkel op afspraak vanaf 25 mei t.e.m. 25 oktober 2019 bij De Wegwijzer.

Je richt je naar:

1. DE WEGWIJZER – Open Huis voor onderwijs en vrije tijd

Voor het sportseizoen 2019-2020 blijft de inschrijvingsprocedure ongewijzigd:

Kandidaten maken telefonisch een afspraak voor het uitvoeren van een inkomensonderzoek sociale criteria en een intakegesprek in de Wegwijzer:

De Wegwijzer: 059/25 89 70

Adres: Edith Cavellstraat 54-56 / Huis van het Kind (tweede verdieping)

2.  Stijn Sabbe, social sportcoach

Dienst Sport

Sportparklaan 6

T 0497/44 66 95 of stijn.sabbe@oostende.be

Documenten die je kan voorleggen:

  • aanslagbiljet belastingen (inkomsten 2015 - aanslagjaar 2016);

  • recent attest Sociaal Huis (leefloon, schuldhulpverlening, verhoogde tegemoetkoming …)

  • attest vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit);

  • attest van begeleiding binnen een niet-residentiële voorziening van integrale jeugdhulp.

De Wegwijzer bekijkt samen met jou in alle discretie of je gezin in aanmerking komt.

TEGEMOETKOMING VOOR DE ANDERE LEERLINGEN 19 JAAR

Alle leerlingen die in Oostende gedomicilieerd zijn, kunnen een tegemoetkoming krijgen van de stad Oostende. Ook hiervoor moet je zorgen dat alle eventuele papierwerk in orde is tegen de deadline. 

Hoe aanvragen?

De link voor het terugbetalen van een deel van het lidgeld is voor 2019-2020: https://www.oostende.be/subsidie-lidmaatschap-sportclub

NOG EEN TEGEMOETKOMING

Ook via uw ziekenfonds kunnen leerlingen tot 19 jaar een tegemoetkoming krijgen. U vraagt het formulier bij uw fonds en vult zo veel mogelijk zelf in. Wij brengen de rest in orde en bezorgen u het formulier terug.

 

18 ratten.JPG