De dansgroepen

23.4 Groepsfoto.JPG

G-WERKING

Deze groepen is zijn bedoeld om kinderen met een mentale- en/of motorische beperking de kans te geven om te dansen. Deze groepen heet heten de DANSGROEPEN.

DANSGROEP I en II: De docenten bepalen in samenspraak met de ouders/voogd in welke klas de kinderen het best passen.

Zowel jongens als meisjes zijn welkom. We beperken ons tot 10 kindjes kinderen per klas.

Op woensdagmiddag krijgen de kinderen van 15:30 tot 16:30 les van Juf Birthe en juf Astrid. Tijdens dat uur krijgen de kinderen verschillende dansjes aangeleerd. Er komt zowel dans als dansexpressie aan bod. Het is niet zozeer op klassiek ballet gericht, maar vooral op dans in het algemeen en dat op verschillende soorten muziek, zowel klassiek als modern. De bewegingen zijn aangepast aan de kinderen en worden indien nodig bijgestuurd. Ons doel is om de kinderen dit uur zoveel mogelijk dansplezier te geven!

De beide klassen dansen mee in onze opvoeringen

DANSGROEP I (KONIJNTJES) - WOENSDAG VAN 15:30 TOT 16:30

Geboortejaar vanaf 2013

Docente: juf Birthe samen met hulp juf Astrid

Plaats: Grote turnzaal

Deze groepen is zijn bedoeld om kinderen met een mentale- en/of motorische beperking de kans te geven om te dansen. Deze groepen heet heten de DANSGROEPEN.

DANSGROEP I

DANSGROEP I is voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Zowel jongens als meisjes zijn welkom. We beperken ons tot 10 kindjes. Op woensdagmiddag krijgen de kinderen van 15:30 tot 16:30 les van Juf Birthe en juf Astrid. Tijdens dat uur krijgen de kinderen verschillende dansjes aangeleerd. Er komt zowel dans als dansexpressie aan bod. Het is niet zozeer op klassiek ballet gericht, maar vooral op dans in het algemeen en dat op verschillende soorten muziek, zowel klassiek als modern. De bewegingen zijn aangepast aan de kinderen en worden indien nodig bijgestuurd. Ons doel is om de kinderen tijdens dit halfuurtje een uur zoveel mogelijk dansplezier te geven!

De kinderen dansen mee in onze opvoeringen

DANSGROEP II - WOENSDAG VAN 16:30 TOT 17:30

Voor oudere kinderen met een beperking.

Docente: juf Birthe samen met hulp juf Astrid

Plaats: Grote turnzaal

DE KLEUTERS

KLEUTERS I (Vlinders), één uur per week - woensdag van 13:30 tot 14:30

Geboortejaar 2015 en 2016.

Docente: Juf Birthe samen met hulpjuf Astrid

Plaats: Grote turnzaal

Wat: Op een speelse manier leren de kinderen bewegen op muziek. Er wordt veel aandacht besteed aan een correcte houding, ervaren hoe het lichaam beweegt, ritme etc. We beelden stemmingen en situaties uit en leren de kleuters wennen aan rekoefeningen. Op het einde van de les beelden ze belevenissen van Jip en Janneke van A.M.G. Schmidt uit, wat ze heerlijk vinden.

KLEUTERS II (Kikkers), één uur per week - woensdag van 14:30 tot 15:30.

Geboortejaar 2014.

Docente: Juf Birthe samen met hulpjuf Astrid

Plaats: Grote turnzaal

Wat: Ook deze klas krijgt speelse vooroefeningen op klassiek ballet. Ze zijn wel ingewikkelder, het tempo is hoger en de oefeningen wisselen elkaar ook sneller af. Jip en Janneke zijn bij hen even populair. Ook deze kinderen krijgen les van in de grote turnzaal.


DE RATJES

Genoemd naar 'Les Petits Rats de l'Opéra' van Parijs. Deze kinderen krijgen hun initiatie in klassiek ballet. Ze evolueren van uiterst eenvoudige oefeningen naar gecombineerde bewegingen en passen.

 RATJES I (PINGÏNS); ÉÉN UUR PER WEEK WOENSDAG 13:30 TOT 14:30

Geboortejaar 2013.

Docente: Juf Marita samen met hulpjuf Manon

Plaats: Kleine turnzaal

RATJES II (FLAMINGO'S); TWEE UREN PER WEEK MAANDAG 17:30 TOT 18:30 EN WOENSDAG 14:30 TOT 15:30

Geboortejaar: 2011

Docente: Juf Marita samen met hulpmeester Rémi

Plaats: Kleine turnzaal

RATJES III (EENHOORNS); TWEE UREN PER WEEK MAANDAG 18:30 TOT 19:30 EN OP WOENSDAG 15:30 TOT 16:30.

Geboortejaren 2009 en 2010.

Docente: Juf Marita samen met hulpmeester Rémi

Plaats: Kleine turnzaal


DE JUNIORES

JUNIORES I; TWEE UREN PER WEEK DINSDAG 18:30 tot 19:30 EN ZATERDAG 09:15 TOT 10:15

Geboortejaar 2008 en 2009

Docente: Juf Marita

Plaats: Kleine turnzaal

 De opleiding klassiek ballet wordt verder gezet. De jongens oefenen stilaan meer op kracht.

 JUNIORES II; TWEE LESSEN VAN ANDERHALF UUR PER WEEK DINSDAG19:30 TOT 21:00 EN WOENSDAG 16:30 TOT 18:00

Geboortejaar 2005, 2006 en 2007.

Docente: Juf Marita

Plaats: Kleine turnzaal

In de eerste drie jaren van het secundair onderwijs krijgen de leerlingen naast klassiek ballet ook jazzdans. Het niveau van de jazzlessen kan onmiddellijk tamelijk hoog starten, dank zij de basis klassiek ballet die de leerlingen hebben.

 JUNIORES III; TWEE LESSEN VAN ANDERHALF UUR PER WEEK MAANDAG 19:30 TOT 21:00 EN ZATERDAG 10:15 TOT 11:45

Geboortejaar 2002, 2003 en 2004.

Docenten: Juf Marita voor de klassieke lessen. De naam van de docent voor jazz wordt later mee gedeeld.

Plaats: Kleine en grote turnzaal

Deze klas krijgt simultaan met de SENIORES les. De klassen wisselen om de twee weken van docent/discipline.


SENIORES

SENIORES, TWEE LESSEN VAN ANDERHALF UUR PER WEEK MAANDAG 19:30 TOT 21:00 EN ZATERDAG 10:15 TOT 11:45

Vanaf geboortejaar 2001.

Docenten: Marita voor de klassieke lessen, De naam van de docent voor jazz wordt later mee gedeeld.

Plaats: Kleine en grote turnzaal.

 Onze oudste leerlingen vormen de topklas van de balletschool. Ze vervolmaken zich in de diverse balletgenres. De lessen hebben een zeer hoog niveau.


POINTES: 1/2 uur per week of 3/4 uur per week  

De klassen JUNIORES IJUNIORES IIJUNIORES III en SENIORES kunnen, in aanvulling op hun basispakket, een aparte les van een half uur pointes volgen.

INITIATIE POINTES JUNIORES I DINSDAG VAN 18:00 TOT 18:30.

Geboortejaar 2008 en 2009

Docente: Juf Marita

Plaats: Kleine turnzaal

Om tot de pointesklas JUNIORES II toegelaten te worden, moeten de leerlingen auditie doen. Leerlingen die blijken niet de geschikte bouw en techniek te hebben voor pointes worden niet toegelaten.

POINTES JUNIORES II WOENSDAG 18:05 TOT 18:50.

Geboortejaar 2005, 2006 en 2007.

Docente: Juf Vicky

Plaats: Grote turnzaal

POINTES JUNIORES III EN SENIORES ZATERDAG 11:50 TOT 12:20.

Vanaf geboortejaar 2004.

Docente: Juf Vicky

Plaats: Kleine turnzaal


DEMODANS - JAZZ

Deze twee klassen krijgen jazzdans. Ze kunnen deelnemen aan wedstrijden.

DE GROEP KIDS MAANDAG VAN 17:30 TOT 18:30

Geboortejaar: 2008, 2009, 2010 en 2011.

Docente: Juf Annelies met hulpjuf Manon

Plaats: Grote turnzaal

DE GROEP JEUGD ZATERDAG 09:15 TOT 10:15

GEBOORTEJAAR: VANAF 2006.

Docent: wordt later meegedeeld met hulpdocent Liesbeth

Plaats: Grote turnzaal

Voorwaarden om toe te treden tot de groepen demodans

De klassieke lessen zijn verplicht! De klassieke dans is en blijft de basis voor al de rest. Vandaar ook dat wij het absoluut noodzakelijk vinden om een degelijke opleiding te krijgen in klassiek ballet.